Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119) zwanego dalej „RODO”, informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu www.webdevcaveman.com jest Krzysztof Piekarz, Dworaka 3/15, 23-200 Kraśnik.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, do którego można kierować ewentualne pytania i uwagi w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres email: krzysztof@webdevcaveman.com lub listownie na adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

3. Dane przetwarzane są w celu prowadzenia płatnej i bezpłatnej wersji serwisu zawierającego subskrypcję.

4. Dane dotyczące użytkowników serwisu będą przechowywane przez okres 1 roku od daty zakończenia subskrypcji lub zgłoszenia zakończenia udziału w wersji beta.

5. Podanie danych jest wymagane do poprawnego działania zarówno wersji beta jaki wersji pro, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z serwisu w wersji pro oraz w wersji beta.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,  ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2).

7. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (np. firmy w zakresie hostingu) oraz uprawnione instytucje państwowe i samorządowe.

Pliki cookies

1. Serwis automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu Krzysztof Piekarz, Dworaka 3/15.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

6. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

e) "własne" pliki cookies zamieszczane przez Administratora oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Serwisu w celach statystycznych.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Administrator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

10. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda wyrażana jest przy pierwszym wejściu na Platformę z danego urządzenia końcowego i może być dowolnie w każdym czasie zmieniona lub cofnięta.

11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).